MDF
Taulers MDF per construcció

MDF

mdf fustes torruella venta

Es realitzen amb troncs frescos de pi selecionats i dels quals s’extreu l’escorça i es desfibra extraient la materia llenyosa i aquesta es barreja amb resines naturals i s’aplica pressio i temperatura per compactar-la i d’aquesta manera obtenir el tauler.