Encadellat de fusta
Encadellat per enfustissar, d'avet, fusta de flandes, roure, etc...

Encadellat de fusta

Encadellat de fusta

L'encadellat de fusta s’utiliza per a donar naturalitat i calidesa a les estàncies, en revestiments interiors i exteriors horitzontals o verticals, essent un material molt versatil. L'encadellat de fusta és un sistema que consisteix en unir peces fins aconseguir una successió formant una única superfície. Els costats de cada peça una en forma de pestanya que sobresurt i una altra amb el forat a mida, permeten una perfecta adhesió. Ambdues peces encaixen l’una amb l’altra quedant únides de forma sòlida i estètica.

Encadellat de fusta

Perfil remurat amb fixació oculta a base de fusta termotractada, d’aquesta manera permet veure les vetes de la fusta donant una imatge de calidesa i naturalitat.