Fusta d'encofrar
Fusta especial per encofrar i per embalatge

Fusta d'encofrar

fusta encofrar

Proporcionem fusta per encofrar i per l'embalatge. Suministrem fusta d'encofrar a tot tipus d'empreses.


Altres tipus de fusta que et poden interessar....