Llenya i viruta
venda de llenya i virutes de fusta per llar de foc

Llenya per a llar de foc

venta de llenya llenya llar de foc

Venda de llenya per a llar de foc i estufes... tot tipus de llenyes, arbres ...

venda de viruta de llenya i fusta

És un tipus de combustible que s’obte de diferents procediements:

- Troncs o soques: que no es poden utilizar per a la fàbricació d’elements donades les seves dimensions o qualitat. Depenent del tipus d'arbre del qual es genere posseïrà una capacitat calorifica concreta. A més, tindrem es realitzen en diferents mesures per tal de posseïr una major adaptabilitat.

- Talla i esporga: residus dels serradors.

- Estells: llenya fragmentada de forma mecánica.

- Pèl·lets: triturada, assecada i compimida en forma de petites capsules d’uns centímetres de llargada. Posseix una gran capacitat calorifica a més d'un gran estalvi alhora d'oferir confort a les vivendres on s'instalen aquest tipus d'estufes.

- Briguetes: estelles comprimidesa altra pressió en forma d’unitats compactades i uniformes.