Bigues de fusta
biga massissa i laminada per a la construcció

Biga de fusta

bigues de fusta

Posseïm tot tipus de bigues de diferents materials i amb la possibilitat de donar-li els acabats que els client desitgi. El tipus més idoni per a cada lloc dependrà de la resistència i el sistema estructural que volguem cubrir. A més, li oferim els acabats que necessiti per a encaixar millor en la decoració del seu habitatge.

Fusta per bigues

fusta per bigues